Blog

More

Kolumbarium w Polsce

Ludzie od tysięcy lat żegnają swoich bliskich w specjalnie wyznaczonych miejscach i jest to wspólne dla wszystkich kultur. Jednak towarzyszące pochówkowi obrzędy, a nawet sposób przeprowadzenia pogrzebu różnią się w zależności od regionu i czasu. Dla przykładu w starożytnym Rzymie funkcję grobowca spełniało kolumbarium. Jedna taka budowla przeznaczona była dla kilkuset zmarłych. Warto zauważyć, że

Czy jest coś, co moglibyśmy poprawić?